Tjänster


Från motorsågsjobb i trädgården till slutavverkning i skogen, arbetar över hela Gotland.

 

Maskinella jobb

Vi utför avverkningsarbeten från klengallring till slutavverkning inkl utkörning.

 

Manuella jobb

Vi utför röjning och plantering i mån av tid och årstid, samt manuell trädfällning i trädgårdar.

Vedprocessor är inköpt. Vi klyver ved.